Missie en Visie Compadres


MISSIE
Compadres verbindt mannen!
Compadres staat open voor alle mannen, los van hun religieuze of politieke overtuiging, afkomst, leeftijd of seksuele geaardheid.
VISIE
Compadres wil een toonaangevend platform zijn voor mannen om elkaar te ontmoeten, te inspireren en te ontdekken wie zij zijn als man, hoe zij als man hun plek innemen in relaties, vriendschappen, familie en werk en hoe zij zich daarin willen ontwikkelen. Compadres faciliteert dit door over mannenevenementen te informeren en zelf minstens twee mannenweekenden en twee vaderzoonweekenden per jaar te organiseren.
Wat verstaan wij onder ‘verbinden’?
Wanneer wij ons verbinden betekent dit dat wij ons aan anderen laten zien in onze daadkracht en onze kwaliteiten, maar ook in onze angsten en kwetsbaarheid. Een man die compassie en authenticiteit uitstraalt en in harmonie is met zichzelf en de natuur kan zich oprecht verbinden met zijn omgeving als medemens.