Compadres houdt op te bestaan! 10


In januari heeft het kernteam besloten dat Compadres na 20 jaar ophoudt te bestaan. In deze periode heeft Compadres vele mannen en zonen in verbinding gebracht, als organisator van evenementen zoals het mannenweekend en het vaderzoonweekend en als wegwijzer naar andere mannenactiviteiten. De activiteiten van Compadres stonden in het teken van verbinding, begrip voor elkaar en verbroedering. Mannen en zonen hebben elkaar via Compadres kunnen bereiken en lief en leed gedeeld.

De laatste jaren bleek het enthousiasme voor de activiteiten van Compadres minder te worden. Het aantal aanmeldingen voor de weekenden liep terug evenals de instroom van nieuwe leden voor het kernteam. Dit had ook zijn weerslag op de leden van het kernteam die nodig zijn om het vuur brandende te houden.

Mannen, het is mooi geweest. Compadres is niet meer. We danken alle mannen en zonen die in de afgelopen 20 jaar hun energie, ziel en zaligheid aan Compadres hebben gegeven. We kijken terug op een mooie tijd en wensen jullie alle goeds.

Het kernteam van Compadres.

Harmen, Harry, Miguel, Paul, Peer, Peter en Wim.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *